DOSTAWA PRODUKTÓW

Szacowany czas dostawy produktów: 3-5 dni roboczych.

Dostawa produktów i gwarancje:

1.1. Sprzedawca realizuje dostawę produktów za pośrednictwem firm kurierskich. Przed dostawą towaru kurier ma prawo skontaktować się z Kupującym w celu potwierdzenia dokładnego terminu, w którym Kupujący przyjmie dostarczone towary. Jeśli w zamówieniu nie została wskazana żadna inna osoba do przyjęcia towaru, Kupujący musi przyjąć go osobiście.
1.2. W przypadkach, gdy Kupujący nie może przyjąć towaru w umówionym czasie, musi niezwłocznie poinformować o tym kuriera i Sprzedawcę telefonicznie.
1.3. Jeśli towar zostanie dostarczony pod wskazany przez Kupującego adres i w umówionym czasie, ale Kupujący nie zostanie znaleziony, Kupujący nie ma prawa zgłaszać roszczeń wobec Sprzedawcy dotyczących dostawy towaru.
1.4. Ilość, nazewnictwo i jakość towarów powinny być sprawdzone przez Kupującego w chwili dostawy. Po przyjęciu towaru Kupujący musi podpisać dokumenty dostawy, potwierdzając, że towar został mu przekazany.
1.5. Wszelkie uwagi dotyczące oczywistych wad towarów muszą być wyrażone przez Kupującego na piśmie w chwili przyjęcia towaru. Reklamacje dotyczące ukrytych wad towarów mogą być zgłaszane przez Kupującego na piśmie nie później niż 7 (siedem) dni od otrzymania towaru.
1.6. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć towar pod wskazany adres i w określonym terminie zamówienia. Jeśli okaże się, że Sprzedawca nie może dostarczyć towaru w określonym terminie, musi niezwłocznie poinformować Kupującego.
1.7. Po opłaceniu towaru przez Kupującego, Sprzedawca przesyła elektronicznie fakturę do Kupującego.
1.8. Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności za naruszenie terminów dostawy, jeśli taka sytuacja nastąpiła z winy Kupującego.
1.9. Sprzedawca oświadcza, że towary spełniają zwyczajowe wymagania jakościowe dotyczące tych produktów. Ogólne charakterystyki każdego produktu znajdują się w opisie towarzyszącym danemu produktowi.